Pressemelding fra YS 10. desember 2014

YS kritisk til statsministerens uttalelse Statsminister Erna Solberg (H) misliker fagbevegelsens planlagte politiske streik mot regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, og begrunner det med at velgerne har ønsket endringer i loven. Har det norske folk stemt for det skal åpnes opp for flere midlertidige stillinger på generell basis, slik arbeidsminister Robert Eriksson nå foreslår? Sist fredag … Continue reading "Pressemelding fra YS 10. desember 2014"

Read More

Pressemelding: YS planlegger politisk streik

YS planlegger politisk streik – Forbundene i YS har gitt tydelig beskjed om politisk streik på nyåret, sier YS-leder Jorunn Berland. Dermed står de store organisasjonene på arbeidstakersiden sammen mot regjeringens forslag om å åpne opp for mange flere midlertidige stillinger. – Vi konstaterer at regjeringen ignorerer alle advarsler. Regjeringen er i ferd med å … Continue reading "Pressemelding: YS planlegger politisk streik"

Read More

Landsmøte 15. april 2013 på Gardermoen

LANDSMØTE 2013 ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen mandag 15. april 2013 19 medlemmer deltok på årets landsmøte i MAF. Styreleder Jarle Vangstad ønsket velkommen, før STAFO-leder Ingerid Bjercke ble valgt til møteleder. Etter gjennomgang av de vanlige landsmøtesakene, ble dette det nye styret i MAF: Styreleder Jarle Vangstad Nestleder Harald Hilsen Styremedlemmer Aud … Continue reading "Landsmøte 15. april 2013 på Gardermoen"

Read More

Pressemelding fra YS

PRESSEMELDING.  YS har i dag sendt følgende høringssvar til Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet på høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger.  Du finner YS` høringssvar i lenken under: http://www.ys.no/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/Høringssvar%20fra%20YS,%20foreldrepenger.pdf/$file/Høringssvar%20fra%20YS,%20foreldrepenger.pdf Med vennlig hilsen YS, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sentralbord 21 01 36 00

Read More