SISTE NYTT!

Innkalling til landsmøte i Museumsansattes Forening
17. april 2020 i Oslo.LANDSMØTE 2020


Det innkalles til landsmøte i Museumsansattes Forening den 17.april kl.11.30.
Alle yrkesaktive medlemmer i MAF har stemmerett.
Sted: Norsk Folkemuseum, lokaliteter vil vi komme tilbake til.
Tidsplan:
Kl. 11:00 Fremmøte – med kaffe.
Kl. 11:30 Landsmøtestart
Forventet landsmøteslutt innen kl. 13:30
Kl. 13.30 Lunsj
Kl. 14:15 Faglig påfyll v/Are Sand, spesialrådgiver i STAFO
Kl. 15:30 Slutt


Forslag til landsmøtesaker må være styret i hende senest 17. mars 2020
Sendes til: post@museumsansatt.no


Sakspapirer sendes ut senest 14 dager før landsmøtet.
MAF dekker reise på billigste måte, for stemmeberettigete delegater.
MAF sine vedtekter.


Vi oppfordrer til tidlig kjøp av flybilletter!


Med vennlig hilsen
Styret i Museumsansattes Forening.

Fra museumsbesøk i forbindelse med landsmøte 2019, Nordlandsmuseet
Fra Norlandsmuseet. MAF-landsmøtet 2019 besøkte museet.