Valgkomite

Har du innspill til valgkomiteen? Da er det bare å ta kontakt, under finner du kontaktinfo.

Valgkomiteen, hvor seneste valg til komiteen var på Landsmøtet 12. april 2021 (digitalt landsmøte).

Valgkomiteen i Museumsansattes Forening besår av:

Hilde G. Arnesen, Stiftelsen Museum Vest

E-post: hilde.arnesen@museumvest.no

Telefon: 97615097

Øyvind Snefjellå, Helgeland Museum

E-post:

Ole Jørgen Schreiner, Norsk Folkemuseum

E-post: Ole.Jorgen.Schreiner@norskfolkemuseum.no