Landsmøte 15. april 2013 på Gardermoen

LANDSMØTE 2013 ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen mandag 15. april 2013

19 medlemmer deltok på årets landsmøte i MAF.

Styreleder Jarle Vangstad ønsket velkommen, før STAFO-leder Ingerid Bjercke ble valgt til møteleder.

Etter gjennomgang av de vanlige landsmøtesakene, ble dette det nye styret i MAF:

Styreleder Jarle Vangstad
Nestleder Harald Hilsen
Styremedlemmer Aud Eidal Berg,
Marit Sagen og
Maria Tripodianos

Varamedlemmer Karina Krogh
og Roy Henrik Eriksen