Tariff og avtaler

Forhandlinger 2020:

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

Forhandlinger på HUK området (Virke), ble forhandlet den 30. november og 1. desember, med svarfrist for partene den 9. desember. Slik avtalene nå foreligger er det ikke satt av pott fra sentralt, til lokale forhandlinger, se utdrag fra protokoll under, samt hele protokollen her:

protokoll-hovedoppgjoret-2020-huk-omradet

Generelle tillegg
Med virkning fra 1. oktober 2020 gis følgende generelle tillegg:
0,44 % på lønnstrinn 19 – 46
0,54 % på lønnstrinn 47 – 63
0,44 % på lønnstrinn 64 – 101
Ny hovedlønnstabell følger i Vedlegg 3.

Lokale forhandlinger
Det er ikke avtalt avsetning til lokale forhandlinger iht. overenskomstens kap. 10, pkt. 10.4,
bokstav a) og kap. 12, pkt. 12.5.

Tariffavtale:

Landsoverenkomst for Museer og andre kulturinstitusjoner 2018-2020 MAF

 

Arbeidsmiljøloven

Finner du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Legg igjen en kommentar