Tariff og avtaler

Forhandlinger 2021:

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

Forhandlinger på HUK området (Virke), ble forhandlet den 21. juni 2021, svarfrist for partene 28. juni 2021.

protokoll-21.06.21—virke-huk-mellomoppgj-2021-

Generelle tillegg – Endinger på hovedlønnstabbellen se protokoll, link over.
Virkning fra 1. mai 2021.

Lokale forhandlinger
Med virkning fra 1. juli 2021 settes det av 1,8 % av lønnsmassen per dato i den enkelte virksomhet til lokale forhandlinger. Forhandlinger skal være avsluttet innen 31. oktober 2021.

Tariffavtale:

Landsoverenkomst for Museer og andre kulturinstitusjoner 2018-2020 MAF

 

Arbeidsmiljøloven

Finner du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Legg igjen en kommentar