Tariff og avtaler

Tariffavtaler:

Virkeområdet:

Landsoverenskomst museer og andre kulturinstutisjoner 2022 – 2024 last ned.

Sentrale lønnsforhandlinger 2023 er gjennomført.

Den 19. juni ble partene enige om årets lønnsoppgjør på HUK-området.

For museumsansatte på overenskomsten organisert i YS- og LO- forbund ble resultatet slik:

Følgende gjelder for både lønnsalternativ A og lønnsalternativ B.

 1. ØKONOMI
  1.1 For ansatte som er medlem i LO- og YS-forbund gjelder følgende:
  a) Generelt tillegg
  Det gis et generelt tillegg på alle lønnstrinn på lønnstabellen på 31 000 kroner pr. år med virkning pr. 1. mai 2023.
  Ny lønnstabell følger i vedlegg 3.
  b) Lokale forhandlinger
  Med virkning fra 1. mai 2023 avsettes det 0,85 % av lønnsmassen pr. dato til lokale forhandlinger.
  Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2023.

Hele protokollen med ny lønnstabell finner du her.

Kort om forhandlinger 2022:
LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

Sentraleforhandlinger på HUK-området mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble forhandlet 12 – 14 september. Svarfrist er satt til 3. oktober klokken 12:00.

Verd å merke seg:

 • YS og LO forbund har annet forhandlingsresutat enn øvrige organisasjoner.
 • Lønnsrammer fjernes i alternativ A.
 • Det skal settes ned en redaksjonskomite som skal se på hvordan de tekstlige endringene skal implementeres i den nye overenskomsten.
 • 10 000 kroner til alle fra og med lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 64.
 • 1,7 % til alle fra og med lønnstrinn 65 til og med lønnstrinn 101.
 •  Lokaleforhandlinger, med virkning fra 1. mai 2022 skal det forhandles innenfor en ramme på 0,85 % pr. dato av lønnsmassen.

Protokoll 2022, last ned.

Hovedatalen Virke – YS 2022 – 2025.

Last ned her.

Arbeidsmiljøloven

Finner du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Legg igjen en kommentar