Landsmøte innkalling.

Museumsansattes Forening kaller inn til ekraordinørt landsmøte. Innkalling til ekstraordinært landsmøte i Museumsansattes Forening 12. august 2019 på Bygdø Kongsgård, Oslo. EKSTARORDINÆRT LANDSMØTE 2019 Museumsansattes Forening sitt ordinære landsmøte ble avholdt den 30. mars 2019 i Bodø, ettersom regnskap ikke var klart, på grunn av sykdom hos regnskapsfører, bestemte landsmøte at det skulle innkalles til … Continue reading "Landsmøte innkalling."

Read More

Landsmøtet MAF 2018

Den 16. mars avholdt MAF sitt landsmøte på Bygdø, 16 delegater var møtt frem.   Mette Thomassen ble valgt til ordstyrer og banket gjennom vedtakene som landsmøtet bestemte.         Valg av styre, etter landsmøtete 2018 består styret av; fra venstre: Marit Sagen leder,                         Roy Henrik Eriksen styremedlem, Harald Hilsen nestleder,           Ragnar Selnes … Continue reading "Landsmøtet MAF 2018"

Read More

Landsmøte 2018

LANDSMØTE 2018 Det innkalles til landsmøte i Museumsansattes Forening fredag den 16. mars 2018 kl.13.00. Alle yrkesaktive medlemmer i Museumsansattes Forening har stemmerett. Sted Bygdø Kongsgård Program fredag 16. mars: Kl. 12:00 Fremmøte – enkel servering. Kl. 13:00 Landsmøtestart Forventet møteslutt innen kl. 16:00 Forslag til landsmøtesaker må være styret i hende senest 16. februar … Continue reading "Landsmøte 2018"

Read More