Landsmøte 15. april 2013 på Gardermoen

LANDSMØTE 2013 ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen mandag 15. april 2013 19 medlemmer deltok på årets landsmøte i MAF. Styreleder Jarle Vangstad ønsket velkommen, før STAFO-leder Ingerid Bjercke ble valgt til møteleder. Etter gjennomgang av de vanlige landsmøtesakene, ble dette det nye styret i MAF: Styreleder Jarle Vangstad Nestleder Harald Hilsen Styremedlemmer Aud … Continue reading "Landsmøte 15. april 2013 på Gardermoen"

Read More

Pressemelding fra YS

PRESSEMELDING.  YS har i dag sendt følgende høringssvar til Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet på høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger.  Du finner YS` høringssvar i lenken under: http://www.ys.no/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/Høringssvar%20fra%20YS,%20foreldrepenger.pdf/$file/Høringssvar%20fra%20YS,%20foreldrepenger.pdf Med vennlig hilsen YS, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sentralbord 21 01 36 00

Read More

STAFOs representantskap og MAF-styremøte i november 2012

Hele MAF-styret deltar for første gang samlet på STAFOs representantskap på Gardermoen. Styret holdt eget styremøte søndag 11.november på samme sted. Saker for møtet var bl.a. økonomi og medlemsutvikling, regionsarbeid og forslag til flere regionskontakter og kommende kurs. Informasjon vil bli sendt ut i ulike kanaler etter hvert som detaljer faller på plass.

Read More