MAF 1977 – 1997

for og bak side 2MAF historie de første 20 år 1977 – 1997

Her er en del av historien vår de første 20 år fra 1977 – 1997. Den ble publisert i forbindelse med 20 års-jubileet i 1997, i papir. Nå har vi digitalisert den og gjort den tilgjengelig her på hjemmesidene.