Landsmøter

Landsmøte 2021:

Innkalling til landsmøte i Museumsansattes Forening


LANDSMØTE 2021
Når: Den 12.april kl.10.00.
Hvem: Alle yrkesaktive medlemmer i MAF har stemmerett, men alle medlemmer kan møte.
Sted: Møtet blir digitalt, link til møtet: https://meet.google.com/pfp-nggq-ege

Tidsplan:
Kl. 10:00 Innlogging registrering.
Kl. 10:15 Velkommen v/leder i MAF
Kl. 10:30 Landsmøtestart
Landsmøteslutt senest kl. 14:00
Det vil bli pauser på passende tidspunkt ca. hver time.
Forslag til landsmøtesaker må være styret i hende senest 8. mars 2020
Sendes til: post@museumsansatt.no
Sakspapirer og sendes ut senest 14 dager før landsmøtet.
MAF sine vedtekter.

Kontaktinfo til valgkomite.


Med vennlig hilsen
Styret i Museumsansattes Forening.