Landsmøte 2018

LANDSMØTE 2018 Det innkalles til landsmøte i Museumsansattes Forening fredag den 16. mars 2018 kl.13.00. Alle yrkesaktive medlemmer i Museumsansattes Forening har stemmerett. Sted Bygdø Kongsgård Program fredag 16. mars: Kl. 12:00 Fremmøte – enkel servering. Kl. 13:00 Landsmøtestart Forventet møteslutt innen kl. 16:00 Forslag til landsmøtesaker må være styret i hende senest 16. februar … Continue reading "Landsmøte 2018"

Read More

Protokoll fra HUK forhandlinger 2017

Da er årets forhandlinger på HUK område ferdigforhandlet. LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER ØKONOMI 2017 Generelt tillegg Med virkning fra 1. mai 2017 gis et generelt tillegg på 0,33 % på hovedlønnstabellen, og lønnstrinnene i lønnsrammene 02,03 og 04 løftes alle med ett lønnstrinn. Se vedlegg 3, 4 og 5. Lokale forhandlinger gjelder for … Continue reading "Protokoll fra HUK forhandlinger 2017"

Read More

STYRET I MUSEUMSANSATTES FORENING LYSER FRED OVER JONNY DAHLMO SITT MINNE

Styret i MAF har mottatt det triste budskap om at Jonny Dahlmo har gått bort. Jonny var nyvalgt vararepresentant til styret i MAF. Han var tilstede på styremøte i MAF den 29. og 30. juni i år. Der fikk vi andre styremedlemmer møte engasjerte og trivelige Jonny. Jonny Dahlmo var ansatt som It-ansvarlig ved Helgeland … Continue reading "STYRET I MUSEUMSANSATTES FORENING LYSER FRED OVER JONNY DAHLMO SITT MINNE"

Read More

Oppdateringer fra styret

Søndag 9. – mandag 10. juni 2013 hadde styret i MAF møte på Quality Hotel Gardermoen. På agendaen sto bl.a. konstituering av det nye styret, gjennomgang av økonomi, samt planlegging av nytt kurs til høsten, ny regionkontaktsamling, årsmøte for 2014 og rekrutteringsstrategier. Det er bestemt å arrangere en ny regionkontakt/tillitsvalgtsamling i løpet av september, mer … Continue reading "Oppdateringer fra styret"

Read More

Oppdateringer fra styret pr februar 2013

Medlemslister De siste ukene har styret gjennomgått medlemslistene veldig nøye, slik at listene kun inneholder de medlemmene vi får kontingentinnbetaling fra. De som ikke har betalt inn kontingent i år har blitt strøket fra listene. 2013-oblater for våre registrerte medlemmer er nå sendt ut til de tillitsvalgte. Styremøte 1.-3. mars på Stiklestad Nasjonale Kultursenter Styret har møtt … Continue reading "Oppdateringer fra styret pr februar 2013"

Read More