Styret

Se nederst for regningsadresse!

E-post til Museumsansattes Forening: post@museumsansatt.no

Styret valgt av Landsmøtet 4. juni 2020.

Lars Børre Hallem, leder
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
Telefon: 413 19 676
lars.borre@museumsansatt.no

Harald Hilsen, nestleder
Norsk Folkemuseum, Oslo
Telefon: 416 26 842
harald@museumsansatt.no

Roy Henrik Eriksen, styremedlem
Museumssenteret i Hordaland, Bergen
Telefon. 907 75 198
roy.henrik@museumsansatt.no

Olav Arne Heimsbakk, styremedlem
MIST (Musene iSør Tøndelag), Trondheim.
Telefon: 906 38 610 
olav.arne@museumsansatt.no

Ida Kirkholt Myhre, styremedlem
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
Telefon: 984 72 554
ida@museumsansatt.no

Ragnar Selnes, varamedlem
Helgeland Museum, Lurøy (Helgeland)
Telefon: 415 20 801
rase@helgelandmuseum.no

Ida Lill Bendiksen, varamedlem
Nordlandsmuseet
Telefon: 959 32 052
ida.bendiksen@nordlandsmuseet.no

 

Regningsadresse:
MAF v/H. Hilsen
Bygdøyveien 54
0287 Oslo

Kto.nr. 2000.25.27384