Styret

Se nederst for regningsadresse!

E-post til Museumsansattes Forening: post@museumsansatt.no

Styret valgt av Landsmøtet 30. mars 2019.

Marit Sagen, leder
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
Tlf. 90 07 40 54 / 74 04 42 00
marit@museumsansatt.no

Harald Hilsen, nestleder
Norsk Folkemuseum, Oslo
Tlf: 41 62 68 42
harald@museumsansatt.no

Roy Henrik Eriksen, styrmedlem
Museumssenteret i Hordaland, Bergen
Tlf. 907 75 198 / 55 25 11 85
roy.henrik@museumsansatt.no

Olav Arne Heimsbakk, styrmedlem
MIST (Musene iSør Tøndelag), Trondheim.
Telefon: 90638610 
olav.arne@museumsansatt.no

Ida Kirkholt Myhre, styremedlem
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
Tlf. 98472554
ida@museumsansatt.no

Ragnar Selnes, varamedlem
Helgeland Museum, Lurøy (Helgeland)
Tlf. 41520801
rase@helgelandmuseum.no

Ida Lill Bendiksen, varamedlem
Nordlandsmuseet
Tlf. 95932052
ida.bendiksen@nordlandsmuseet.no

 

Regningsadresse:
MAF v/H. Hilsen
Bygdøyveien 54
0287 Oslo

Kto.nr. 2000.25.27384