Styret

Se nederst for regningsadresse!

Annen e-post sendes til, Museumsansattes Forening: post@museumsansatt.no

Styret valgt av Landsmøtet i Museumsansattes Forening

Lars Børre Hallem, leder
Musene Arven, Verdal                                                                                                                                                  Tariffområde: Spekter
Telefon: 413 19 676
lars.borre@museumsansatt.no

Royla Eriksen, nestleder
Museumssenteret i Hordaland, Bergen                                                                                                                                                  Tariffområde: Virke
Telefon: 907 75 198
royla@museumsansatt.no

Harald Hilsen, styremedlem
Norsk Folkemuseum, Oslo                                                                                                                                                      Tariffområde: Spekter
Telefon: 416 26 842
harald@museumsansatt.no

Olav Arne Heimsbakk, styremedlem
MIST (Musene i Sør Tøndelag), Trondheim                                                                                                                                                  Tariffområde: Virke
Telefon: 906 38 610
olav.arne@museumsansatt.no

Ingrid Fitje Apneseth, styremedlem
Romsdalsmuseet, Molde                                                                                                                                                  Tariffområde: Virke
Telefon:
ingrid@museumsansatt.no

Anne Hovland, varamedlem
KODE, Bergen                                                                                                                                                    Tariffområde: Virke
Telefon:
anne@museumsansatt.no

Mette Berg, varamedlem
Anno Museum,                                                                                                                                        Tariffområde: Virke
Telefon:
mette@museumsansatt.no

                                                                                                                                     

Regningsadresse:
MAF v/H. Hilsen
Bygdøyveien 54
0287 Oslo

Kto.nr. 2000.25.27384