Utmelding av Museumsansattes Forening

Hei dersom du vil avslutte ditt medlemsskap gjør du det her.

Ditt navn
Skriv inn en e-post adresse vi kan nå deg på etter utmelding, (dersom vi har behov for å kontakte deg) du vil også motta kvittering for utmelding på, den her, oppgitte e-post adresse.
Dersom du ønsker kan du her krysse av for årsak til utmelding.
Medlemskapet opphører ved utgangen av den måneden utmeldingen finner sted, ønsker du utmelding på et senere tidspunkt må vi få beskjed. Skriv inn dato for utmelding.