Landsmøte 15. april 2013 på Gardermoen

LANDSMØTE 2013 ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen mandag 15. april 2013 19 medlemmer deltok på årets landsmøte i MAF. Styreleder Jarle Vangstad ønsket velkommen, før STAFO-leder Ingerid Bjercke ble valgt til møteleder. Etter gjennomgang av de vanlige landsmøtesakene, ble dette det nye styret i MAF: Styreleder Jarle Vangstad Nestleder Harald Hilsen Styremedlemmer Aud … Continue reading "Landsmøte 15. april 2013 på Gardermoen"

Read More