Pressemelding fra YS

PRESSEMELDING.  YS har i dag sendt følgende høringssvar til Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet på høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger.  Du finner YS` høringssvar i lenken under: http://www.ys.no/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/Høringssvar%20fra%20YS,%20foreldrepenger.pdf/$file/Høringssvar%20fra%20YS,%20foreldrepenger.pdf Med vennlig hilsen YS, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sentralbord 21 01 36 00

Read More