Landsmøte 15. april 2013 på Gardermoen

LANDSMØTE 2013 ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen mandag 15. april 2013 19 medlemmer deltok på årets landsmøte i MAF. Styreleder Jarle Vangstad ønsket velkommen, før STAFO-leder Ingerid Bjercke ble valgt til møteleder. Etter gjennomgang av de vanlige landsmøtesakene, ble dette det nye styret i MAF: Styreleder Jarle Vangstad Nestleder Harald Hilsen Styremedlemmer Aud … Continue reading "Landsmøte 15. april 2013 på Gardermoen"

Read More

Landsmøte 2010

MAF-landsmøte ble arrangert lørdag 24. april 2010 inne i gruvene på Kongsberg. Fredag 23. april var det motivasjonskurs på Quality Hotel Grand Kongsberg ved Karin Fevaag Larsen, Ny Giv. «Hærlig!!» Lørdag 24. april var det ellers også omvisning i gruvene, Lågdalsmuseet og besøk i Bergverksmuseets sølv- og myntsamling.

Read More