YS – Medlemsfordeler

Du finner YS sine oppdaterte medlemsfordeler ved å klikke her.

Vil du ha YS Innbo kostnadsfri i 6 måneder? For nye medlemmer!

Tilbudet har en verdi på minst 656,- kroner, avhengig av hvor du bor se oversikt på side 2.

Ja takk, som nytt medlem i STAFO vil jeg benytte meg av 6 måneders betalingsfri periode på YS Innbo.

Innboforsikringen fra Gjensidige er en av markedets beste og spesialpriset for YS. Forsikringen trer i kraft fra innmeldingsdato og gjelder din folkeregistrerte adresse i Norge. Den forutsetter at du er over 18 år. Forsikringen dekker skader på inntil 2,5 millioner kroner og løper til du selv sier den opp, slik at du ikke risikerer å stå uten forsikring etter at friperioden er utløpt. 1)

Dine samtykker

For at du skal få relevant informasjon fra Gjensidige om dine medlemsfordeler, trenger vi dine samtykker.

Ja, jeg samtykker til at STAFO kan overføre nødvendig informasjon 2) til Gjensidige 3) slik at de kan kontakte meg med råd og markedsføring tilpasset meg og min husstand 4) på:

Telefon fra Gjensidige Forsikring

E-post

SMS

Annen elektronisk markedsføring 5)

Jeg ønsker ikke å bli kontaktet, men vil at Gjensidige skal gi meg YS-pris når jeg tar kontakt.

For å få riktig pris når jeg henvender meg til Gjensidige, samtykker jeg til at STAFO kan overføre opplysninger om mitt navn og fødselsnummer til Gjensidigeselskapene 3)

 1. Du får automatisk faktura fra Gjensidige etter at friperioden har utløpt. Ved inngåelsen av avtalen godtar du at dokumenter i avtaleforholdet, som for eksempel opplysninger, meldinger og varsler, sendes til deg elektronisk, samt at STAFO gir Gjensidige de personopplysningene som er nødvendig for opprettelse av forsikringen.
 2. Med nødvendig informasjon menes medlemsnummer, innmeldingsdato, navn, fødselsnummer og eventuelt telefonnummer og/eller e-post i samsvar med dine samtykker.
 3. Med Gjensidige menes Gjensidige-selskapene som du kan oppnå fordeler hos: Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Bank ASA, Gjensidige Pensjonsforsikring AS og Gjensidige Bolighandel AS.
 4. Dette innebærer at Gjensidige sørger for at du for eksempel unngår å få tilbud om å kjøpe produkter og tjenester du allerede har, ved at de sammenstiller, analyserer og bruker opplysninger om deg og ditt kundeforhold.
 5. Annonser i sosiale medier og på nettsteder som ikke er Gjensidiges. Dette innebærer at STAFO oversender din e-postadresse og telefonnummer.


Om kostnadsfri YS Innbo:

 • YS Innbo kostnadsfri 6 måneder har forsikringssum 2,5 millioner kroner.
 • Nye medlemmer må krysse av på innmeldingsblanketten dersom han/hun ønsker tilbudet.
 • Forsikringen blir da kostnadsfri fra innmeldingsdatoen og i 6 måneder.
 • Etter de 6 månedene løper YS Innbo videre som en ordinær betalingsforsikring.
 • Dersom medlemmet er under 30 år, fortsetter medlemmet forsikringen med 30 % ungrabatt.
 • Medlemmet kan når som helst si opp forsikringen.
 • Verdien av tilbudet er vesentlig og avhenger av hvor man bor: 
Distrikt 1 = Oslo Distrikt 2 = Asker, Bærum, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Ski, Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Nesodden, Trondheim, Tromsø Distrikt 3 = Landets øvrige kommuner
Besparelse: 861 kroner Besparelse: 690 kroner Besparelse: 656 kroner

Fyll inn navn og medlemsforening under.

Navn:

Forening: