Stipend

§ 6 UTDANNINGSFOND
1. Fondet er stiftet i 1998 med en avsetning kr. 200.000,- (tohundretusen) til et grunnfond. Disse midlene er urørlige inntil Landsmøtet gjør annet vedtak.

MAFs styre er fondets styre.

2. På det årlige budsjettet avsettes det et beløp til stipend til relevant utdanning, videreutdanning, kurs e.l. for MAF-medlemmer. Det kan utdeles et eller flere stipend.

Søknadsfristen er 1. mai, eller annen dato satt av styret.

3. Søknaden skal sendes styret.

Styrets medlemmer har ikke anledning til å søke stipend mens de sitter i styret.

4. Medlemmer som blir tildelt stipend må ha påbegynt eller fullført utdanningen før stipendet utbetales. Medlemmer som blir tildelt stipend forplikter seg også til å dokumentere at utdanningen/videreutdanningen/kurset er fullført etter forutsetningen i søknaden. Skriftlig rapport sendes MAFs styre og kan bli publisert på MAFs hjemmeside.

Viktig! Landsmøtet satte ikke av midler til utdanningsfondet for 2022.

Det vil derfor ikke bli utbetalt utdanningsstipend i år.

Legg igjen en kommentar