Butikkurs!

Sted: Norsk Folkemuseum, Oslo.

Påmelding er nå avsluttet. Velkommen til dere som har meldt dere på.

Dato og overnatting: Torsdag 17. oktober 2019, fra kl. 1200-1700. Felles middag torsdag. Fredag 18. oktober 2019 fra 0900-1400. Overnatting/transport dekkes av den enkeltes museum eller deltager.

Måltider: Lunch torsdag og fredag samt middag torsdag dekkes av MAF.

Kursavgift: For MAF medlemmer, kr. 1000,- andre kr. 3000,-

Museumsbutikk, Norsk Trikotasjemuseum.
Foto: Roy Henrik Eriksen

Innlosjering: Ordnes av den enkelte. MAF/STAFO/YS har rabattavtale med Thon, Scandic og Choice.

Påmelding og betaling: Kurset er avholdt.