SISTE NYTT!

Pressemelding fra YS’ kommentarer til «Nasjonal strategi for kunstigintelligens».

I dag (14. januar 2020) la digitaliseringsminister Nikolai Astrup fram regjeringens strategi for kunstig intelligens. 

– Vi er glade for at det kommer en slik strategi. I flere år har vi presset på for et mer koordinert og overordnet blikk på teknologifeltet, og det ser vi resultatene av nå, sier YS-leder Erik Kollerud.

Statsråden meldte også at det kommer en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon. Kollerud sier han forventer at YS og de andre partene i arbeidslivet inkluderes i dette arbeidet.

– Det er nok lett å tenke at kunstig intelligens bare handler om teknologibedriftene og forskningsinstitusjonene. Men sånn er det ikke. Det handler om arbeidsoppgavene til folk i salg og service, i helse, i banker, i forvaltningen – kort sagt om vanlige jobber over alt. Strategien er jo tydelig på at kunstig intelligens kommer til å ha store implikasjoner for arbeidslivet. Derfor er det utrolig viktig at partene i arbeidslivet inkluderes i prosessene videre, sier Kollerud.

Strategien har et eget kapittel om etikk. Statsråd Astrup understreker at samarbeidet med arbeidslivets parter er viktig på dette området. 

– I fjor vår var YS med i topartsinitativet #digitaletikktakk sammen med Negotia, Telenor, Abelia og mange andre bransjeaktører. Astrup fikk overlevert utfordringen da, men jeg gjentar den gjerne: de beste løsningene finner vi i felleskap, så snakk med oss, Astrup, oppfordrer Kollerud.

Kontaktperson:  
YS-leder Erik Kollerud, mobil: 93 24 42 04