SISTE NYTT!

Innkalling til landsmøte i Museumsansattes Forening
17. april 2020 i Oslo.LANDSMØTE 2020 – Med forbehold!!!

VIKTIG! Landsmøtet kan bli utsatt! På grunn av Covid-19-viruset.

Vent med å kjøpe flybillett, vi informerer mer når vi har mer informasjon.


Det innkalles til landsmøte i Museumsansattes Forening den 17.april kl.11.30.
Alle yrkesaktive medlemmer i MAF har stemmerett.
Sted: Norsk Folkemuseum, lokaliteter vil vi komme tilbake til.
Tidsplan:
Kl. 11:00 Fremmøte – med kaffe.
Kl. 11:30 Landsmøtestart
Forventet landsmøteslutt innen kl. 13:30
Kl. 13.30 Lunsj
Kl. 14:15 Faglig påfyll v/Are Sand, spesialrådgiver i STAFO
Kl. 15:30 Slutt


Forslag til landsmøtesaker må være styret i hende senest 17. mars 2020
Sendes til: post@museumsansatt.no


Sakspapirer sendes ut senest 14 dager før landsmøtet.
MAF dekker reise på billigste måte, for stemmeberettigete delegater.
MAF sine vedtekter.Med vennlig hilsen
Styret i Museumsansattes Forening.

Fra museumsbesøk i forbindelse med landsmøte 2019, Nordlandsmuseet
Fra Norlandsmuseet. MAF-landsmøtet 2019 besøkte museet.