Rapport utdanningsstøtte 2012

Reisebrev fra Berlin juli 2012 Den 25.juli dro jeg på studietur til Tyskland og Berlin. Målet med reisen var å få utbedret mine tyskkunskaper samt  å besøke det jeg rakk av museum og få med meg noen omvisninger som gikk på tysk. Jeg har omvisningene for våre tysktalende besøkende på ”Rockheim” i Trondhjem og en … Continue reading "Rapport utdanningsstøtte 2012"

Read More

MAFs utdanningsfond

VEDTEKTER 1. Fondet er stiftet i 1998 ved en avsetning stor kr. 200.000- tohundretusen- til et grunnfond. Disse midlene er urørlige inntil Landsmøtet gjør annet vedtak. Renter blir tillagt fondet. Museumsansattes forenings styre er fondets styre. 2. Fondets avkastning kan etter søknad gis som økonomisk støtte -stipend- til relevant utdanning, videreutdanning, kurs etc. for MAF-medlemmer. 3. … Continue reading "MAFs utdanningsfond"

Read More