Styremøte 7.-8.9. 2012

Fredag 7. – lørdag 8. september 2012 hadde styret møter på Hallingdal museum, Nesbyen og på Flå. På agendaen sto bl.a. nye kurs, landsmøte 2013, regionsarbeid. Det ble også tid til et koselig møte med MAF-medlemmer på museet! Vi takker for gode kaker og trivelig lag 🙂

Read More

Lønnsoppgjør 2012

Protokoll fra lønnsoppgjør 2012 – Virke HUK. protokoll tariff 2012 HUK Virke (2) Lokale lønnsforhandlinger: HUK-området – Høyskoler, museer og andre kulturinstitusjoner, virksomheter §26:Det er avsatt en pott til lokale forhandlinger på 1,1% per 1. september 2012. I tillegg til dette kommer 0,27% som ble fremforhandlet ved de sentrale forhandlingene i 2011, men som skulle … Continue reading "Lønnsoppgjør 2012"

Read More

Styremøte 10.-11. juni 2012

Styret avholdt styremøte og møte med regionkontaktene på Gardermoen 10. og 11. juni 2012 På styremøte ble bl.a. disse sakene behandlet: – økonomi og kontingentinnbetalinger – møte med regionkontakter – medlemssaker og registrering av henvendelser – planlegging av håndverkskurs til høsten (restaurering av dører og vinduer) – gjennomgang av arkivrutiner (Opplandsarkivet på Maihaugen) – hjemmeside, oppdatering … Continue reading "Styremøte 10.-11. juni 2012"

Read More

Styremøte på Gardermoen 13.-14. april 2012

Styret i MAF deltok torsdag og fredag 12.-13. april på grunnkurs med STAFO på Lørenskog, sammen med flere andre MAF-tillitsvalgte. Deretter ble det avholdt styremøte 13.-14. april på Gardermoen. Styret behandlet bl.a. disse sakene: – Stipendsøknader og -tildelinger – Oppsummering av landsmøtet 2012 – Planlegging av samling for regionkontaktene – Planlegging av kurs – Presentasjon av våre medlemmers museer på hjemmesiden … Continue reading "Styremøte på Gardermoen 13.-14. april 2012"

Read More