Bli medlem

Styremøte 10.-11. juni 2012

Styret avholdt styremøte og møte med regionkontaktene på Gardermoen 10. og 11. juni 2012 På styremøte ble bl.a. disse sakene behandlet: – økonomi og kontingentinnbetalinger – møte med regionkontakter – medlemssaker og registrering av henvendelser – planlegging av håndverkskurs til høsten (restaurering av dører og vinduer) – gjennomgang av arkivrutiner (Opplandsarkivet på Maihaugen) – hjemmeside, oppdatering … Continue reading "Styremøte 10.-11. juni 2012"

Read More

Styremøte på Gardermoen 13.-14. april 2012

Styret i MAF deltok torsdag og fredag 12.-13. april på grunnkurs med STAFO på Lørenskog, sammen med flere andre MAF-tillitsvalgte. Deretter ble det avholdt styremøte 13.-14. april på Gardermoen. Styret behandlet bl.a. disse sakene: – Stipendsøknader og -tildelinger – Oppsummering av landsmøtet 2012 – Planlegging av samling for regionkontaktene – Planlegging av kurs – Presentasjon av våre medlemmers museer på hjemmesiden … Continue reading "Styremøte på Gardermoen 13.-14. april 2012"

Read More

MAFs utdanningsfond

VEDTEKTER 1. Fondet er stiftet i 1998 ved en avsetning stor kr. 200.000- tohundretusen- til et grunnfond. Disse midlene er urørlige inntil Landsmøtet gjør annet vedtak. Renter blir tillagt fondet. Museumsansattes forenings styre er fondets styre. 2. Fondets avkastning kan etter søknad gis som økonomisk støtte -stipend- til relevant utdanning, videreutdanning, kurs etc. for MAF-medlemmer. 3. … Continue reading "MAFs utdanningsfond"

Read More

Landsmøte 2010

MAF-landsmøte ble arrangert lørdag 24. april 2010 inne i gruvene på Kongsberg. Fredag 23. april var det motivasjonskurs på Quality Hotel Grand Kongsberg ved Karin Fevaag Larsen, Ny Giv. «Hærlig!!» Lørdag 24. april var det ellers også omvisning i gruvene, Lågdalsmuseet og besøk i Bergverksmuseets sølv- og myntsamling.

Read More