Landsmøte innkalling.

Museumsansattes Forening kaller inn til ekraordinørt landsmøte. Innkalling til ekstraordinært landsmøte i Museumsansattes Forening 12. august 2019 på Bygdø Kongsgård, Oslo. EKSTARORDINÆRT LANDSMØTE 2019 Museumsansattes Forening sitt ordinære landsmøte ble avholdt den 30. mars 2019 i Bodø, ettersom regnskap ikke var klart, på grunn av sykdom hos regnskapsfører, bestemte landsmøte at det skulle innkalles til … Continue reading "Landsmøte innkalling."

Read More

MAFs utdanningsfond

VEDTEKTER 1. Fondet er stiftet i 1998 ved en avsetning stor kr. 200.000- tohundretusen- til et grunnfond. Disse midlene er urørlige inntil Landsmøtet gjør annet vedtak. Renter blir tillagt fondet. Museumsansattes forenings styre er fondets styre. 2. Fondets avkastning kan etter søknad gis som økonomisk støtte -stipend- til relevant utdanning, videreutdanning, kurs etc. for MAF-medlemmer. 3. … Continue reading "MAFs utdanningsfond"

Read More

Landsmøte 2010

MAF-landsmøte ble arrangert lørdag 24. april 2010 inne i gruvene på Kongsberg. Fredag 23. april var det motivasjonskurs på Quality Hotel Grand Kongsberg ved Karin Fevaag Larsen, Ny Giv. «Hærlig!!» Lørdag 24. april var det ellers også omvisning i gruvene, Lågdalsmuseet og besøk i Bergverksmuseets sølv- og myntsamling.

Read More