Innkalling til Landsmøte i Museumsansattes Forening

4. juni 2020 klokken 10:00 på digitalplattform. LANDSMØTE 2020 Vi viser til tidligere innkalling, og senere informasjon om at landsmøtet måtte utsettes på grunn av koronapandemien. Selv om samfunnet sakte åpnes opp igjen, har styret i MAF bestemt at årets landsmøte avholdes digitalt. Vi ønsker at alle våre medlemmer skal ha mulighet til å delta, … Continue reading "Innkalling til Landsmøte i Museumsansattes Forening"

Read More

MAFs utdanningsfond

VEDTEKTER 1. Fondet er stiftet i 1998 ved en avsetning stor kr. 200.000- tohundretusen- til et grunnfond. Disse midlene er urørlige inntil Landsmøtet gjør annet vedtak. Renter blir tillagt fondet. Museumsansattes forenings styre er fondets styre. 2. Fondets avkastning kan etter søknad gis som økonomisk støtte -stipend- til relevant utdanning, videreutdanning, kurs etc. for MAF-medlemmer. 3. … Continue reading "MAFs utdanningsfond"

Read More