STAFO 100 ÅR – meld deg på festen!

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å melde seg på festen den 17. november.

Det er en glede å invitere STAFOs medlemmer til festaften i anledning vårt
100-års jubileum.

Vi feirer dagen 17. november 2023 (kl. 18:00-02:00) på Wallmans i Oslo.

Se tidligere utsendt e-post for påmeldingog mer informasjon.

Ikke fått invitasjon? Send e-post til post@museumsansatt.no