Landsmøte i Museumsansattes Forening

LANDSMØTE 2023

Det innkalles herved til Landsmøte i Museumsansattes Forening 

den 28. april 2023 klokken 13:00.

Alle yrkesaktive medlemmer i MAF har stemmerett. 

Møtet blir i år arrangert digitalt på Goggle meet.

Digital Link til Landsmøte i MAF

Link er sendt ut i innkallingen, dersom du ikke har den, send e-post til: post@museumsansatt.no og vi vil sende deg linken.

Fredag, 28. april · 12:45–15:00

Tidsplan:

Kl. 12:45 Innlogging og registrering.

Kl. 13:00 Åpning av Landsmøtet og Velkommen v/leder i MAF

Kl. 15:00 Landsmøteslutt (senest)

Forslag til landsmøtesaker må være styret i hende senest 27. mars 2023

Sendes til: post@museumsansatt.no

Sakspapirer og valgkomiteens innstilling sendes ut, senest 14 dager før landsmøtet.

Vi gjør oppmerksom på at MAF praktiserer digital utsendelse og fremleggelse av sakspapirer på møtet. Det enkelte medlem må selv sørge for utskrift på papir om det er å foretrekke. 

MAF sine vedtekter.

Med vennlig hilsen 

Styret i Museumsansattes Forening.

27. februar 2023