Innkalling til Landsmøte i Museumsansattes Forening

LANDSMØTE 2022

Det innkalles herved til landsmøte i Museumsansattes Forening 

den 29. april 2022 klokken 12:00.

Alle yrkesaktive medlemmer i MAF har stemmerett. 

Møtet blir i år arrangert som hybridløsning, det vil si at du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt.

Påmelding til begge alternativer gjøres her:  https://forms.gle/AfMHTLYqqn12qUTq9

Fysisk sted: Scandic Stiklestad, Stiklestad allé 350, 7656 Verdal 

Digital Link: https://meet.google.com/wax-udwu-dkh

Tidsplan:

Kl. 11:45 Innlogging og registrering.

Kl. 12:00 Åpning av Landsmøtet og Velkommen v/leder i MAF

Kl. 12:10 Landsmøtesaker behandles

Kl. 14:15 Landsmøteslutt (senest)

Det vil bli pauser på passende tidspunkt ca. hver time.

Vi sørger for transport, slik at alle, som vil, rekker toget som går fra Verdal stasjon klokken 15:00, toget bruker ca. en time til Værnes.

Forslag til landsmøtesaker må være styret i hende senest 4. mars 2022

Sendes til: post@museumsansatt.no

Sakspapirer og valgkomiteens innstilling sendes ut, senest 14 dager før landsmøtet.

Vi gjør oppmerksom på at alle sakspapirer blir fremlagt digitalt på landsmøtet, dersom noen har behov for papirutgave, må den enkelte selv sørge for å skrive ut dokumenter etter behov. 

MAF sine vedtekter.

Med vennlig hilsen 

Styret i Museumsansattes Forening.

28. februar 2022