Innkalling til Landsmøte i Museumsansattes Forening

LANDSMØTE 2022 Det innkalles herved til landsmøte i Museumsansattes Forening  den 29. april 2022 klokken 12:00. Alle yrkesaktive medlemmer i MAF har stemmerett.  Møtet blir i år arrangert som hybridløsning, det vil si at du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt. Påmelding til begge alternativer gjøres her:  https://forms.gle/AfMHTLYqqn12qUTq9 Fysisk sted: Scandic Stiklestad, … Continue reading "Innkalling til Landsmøte i Museumsansattes Forening"

Read More

Tillitsvalgtkurs – åpent for alle medlemmer.

Til medlemmer i Museumsansattes Forening I forbindelse med landsmøte 2022, arrangerer vi kurs.  Kurset retter seg mot tillitsvalgtrollen, men er åpent for alle medlemmer, enten du bare ønsker å lære mer, eller ønsker å forberede deg på tillitsvalgtrollen, er du hjertelig velkommen. Kurset starter torsdag 28. april og avsluttes fredag 29. april til lunsj. Landsmøtet … Continue reading "Tillitsvalgtkurs – åpent for alle medlemmer."

Read More