Velkommen til MAF-Webinar!

Onsdag 19. januar klokken 08:30 – 09:30

Styret inviterer til digitalt medlemsmøte med følgende agenda:

– Hva jobber vi med?

– Landsmøte 2022

– Kurs tillitsvalgte

– Spørsmål fra medlemmer

Vi oppfordrer medlemmene til å være med på dette, slik at vi sammen gjør MAF sterkere!

Alle skal ha fått tilsendt møtelink på e-post, dersom du ikke har det, send e-post til: post@museumsansatt.no

Styret