Endring av medlemskontingenten fra 1. januar 2021

Museumsansattes Forening vedtok på Landsmøtet i 2020 endring av medlemskontingenten fra 1. januar 2021. Etter endring er kontingentsatsene pr. måned slik:

Medlem over 50 % stilling:                    kr. 330,- pr mnd
Medlem i 0-50 % stilling:                       kr. 240,- pr mnd

Pensjonister, andre trygdete, permitterte, medlemmer på attføring, ventelønn, lærlinger, aspiranter, studenter, arbeidstakere under 23 år, samt medlemmer med full permisjon uten lønn: kr. 75,- pr mnd