Avholdt digitalt møte for medlemmer.

Som annonsert arrangerte Styret i MAF, digitalt medlemsmøte onsdag 2. desember 2020. Vi vil takke alle som var med oss på møtet, vi så 23 på det meste, en spesiell takk til spesialrådgiver Are Sand, fra STAFO, som var med oss for å informere om lønnsoppgjøret på HUK-området samt svare på andre spørsmål. Are hadde selv sittet i forhandlingene på HUK-omådet dermed fikk vi rykende ferske resulteter servert med førstehåndsskunnskap.

Vi vil gjennomføre flere digitale møter fremover, følg med!