Innkalling til Landsmøte i Museumsansattes Forening

4. juni 2020 klokken 10:00 på digitalplattform.

LANDSMØTE 2020

Vi viser til tidligere innkalling, og senere informasjon om at landsmøtet måtte utsettes på grunn av koronapandemien.

Selv om samfunnet sakte åpnes opp igjen, har styret i MAF bestemt at årets landsmøte avholdes digitalt. Vi ønsker at alle våre medlemmer skal ha mulighet til å delta, uten bekymring for å bli smittet, på reise eller i forsamlinger, i tillegg er det et ønske å få gjennomført landsmøtet før sommerferien. Dette er bakgrunnen for at styret velger en digital løsning i år.

Vi er derfor i år avhengig av påmelding med personlig e-postadresse, der vi kan sende møte-link, i forkant samt link til stemmegiving underveis i møtet. NB e-post adresse vil ikke bli logget ved stemmegiving i møtet. Anonym stemmegiving sikres. Meld deg på nederst her innen 31.05.2020  

Vi vil invitere påmeldte, som ønsker, det, til prøve pålogging, noen dager i forkant av landsmøtet. Link til landsmøtet sendes noen dager før årsmøtet.

Alle yrkesaktive medlemmer i MAF har stemmerett.

Tidsplan:

Kl. 10:00 Leder i MAF ønsker velkommen.

  • Landsmøtesaker
  • Seneste slutt klokken 13:00

Forslag til landsmøtesaker må være styret i hende senest 25. mai 2020

Sendes til: post@museumsansatt.no

Sakspapirer sendes i e-post, eventuelle oppdaterte sakspapirer med innkomne forslag sendes ut når de foreligger.

MAF sine vedtekter

Med vennlig hilsen

Styret i Museumsansattes Forening.

Vi setter pris på om du gir ditt, som vi ber om, det vil være til stor hjelp og lette vårt arbeid i forbindelse med digitalt-landsmøte 2020.