Landsmøte innkalling.

Museumsansattes Forening kaller inn til ekraordinørt landsmøte.

Innkalling til ekstraordinært landsmøte i

Museumsansattes Forening

12. august 2019 på Bygdø Kongsgård, Oslo.

EKSTARORDINÆRT LANDSMØTE 2019

Museumsansattes Forening sitt ordinære landsmøte ble avholdt den 30. mars 2019 i Bodø, ettersom regnskap ikke var klart, på grunn av sykdom hos regnskapsfører, bestemte landsmøte at det skulle innkalles til ekstraordinært landsmøte, for å behandle de saker som årsmøte ikke kunne behandle på grunn av manglende regnskap.

MAF sine vedtekter sier følgende om ekstraordinært landsmøte:

«Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med 1 måneds varsel når styret eller ¼ av medlemmene krever dette. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.»

Alle yrkesaktive medlemmer i MAF har stemmerett.

Sted

Bygdø Kongsgård, Oslo.

Program mandag 12. august:

Kl. 10:00 Fremmøte.

Kl. 10:30 Landsmøtestart

Kl. 12:00 Lunsj

Kl. 12:30 STAFO informerer

Kl. 14:30 vel hjem seneste slutt tid.

Tidene er ca. tider og kan bli endret, bortsett fra landsmøtestart klokken 10:30

Påmelding gjør du på skjema via MAF sin hjemmeside(her). Påmelding er med hensyn til bestilling av mat og lokale. Påmelding er med hensyn til bestilling av mat og lokale

Sakspapirer er vedlagt, sakspapirene vises kun elektronisk på møtet. Ta med egen utskrift hvis behov.

MAF dekker reise på billigste måte.

Har du behov for overnatting i forbindelse med reise til eller fra landsmøtet, kontakt Museumsansattes Forening før bestilling.

Med vennlig hilsen

Styret i Museumsansattes Forening.