Enighet på HUK på området

Forhandlingene med Virke ble avholdt 20/21 juni i år.

For bl.a. Landsoverenskomsten for museerog andre kulturinstitusjoner innebærer dette:

Generelle tillegg (gjelder lønnsaltenativ A og B)

Med virkning fra 1. mai 2019 gis følgende generelle tillegg:

1,35 % fom. lønnstrinn 19 tom. lønnstrinn 46

1,55 % fom. lønnstrinn 47 tom. lønnstrinn 63

1,35 % fom. lønnstrinn 64 tom. lønnstrinn 101

Ny hovedlønnstabell er vedlegg 4 til protokollen.

Endringer i lønnsplaner (gjelder lønnsalternativ A)

Med virkning fra 1. mai 2019 endres merknaden i Lønnsplan 17.515 Utdanningsstillinger slik:

Merknad:

Ved tilsetting fra 1. mai 2019 eller senere som 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat, foretas innplassering på minimum ltr. 54, LR20 alternativ 10, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Andre godskrivingsregler kommer ikke til anvendelse. Videre opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Den fiktive tjenesteansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling.

Lokale forhandlinger

Det avsettes 1,24 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2019. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2019.

Ankefrist settes til 14. november 2019.

Hele protokollen kan du laste ned her: