STYRET I MUSEUMSANSATTES FORENING LYSER FRED OVER JONNY DAHLMO SITT MINNE

Styret i MAF har mottatt det triste budskap om at Jonny Dahlmo har gått bort. Jonny var nyvalgt vararepresentant til styret i MAF. Han var tilstede på styremøte i MAF den 29. og 30. juni i år. Der fikk vi andre styremedlemmer møte engasjerte og trivelige Jonny. Jonny Dahlmo var ansatt som It-ansvarlig ved Helgeland Museum. Det er trist for MAF at vi mister et av våre medlemmer brått og uventet. Våre tanker og medfølelse går til Jonny Dahlmo sine nærmeste i denne tunge stunden. MAF takker Jonny Dahlmo for sin innsats som tillitsvalgt i MAF, og lyser fred over hans minne.

Fra venstre: Jarle Vangstad, Aud Eidal Berg, Marit Sagen, Roy Henrik Eriksen, Jonny Dahlmo og Harald Hilsen (Maria Tripodianos var ikke tilstede da bildet ble tatt)
Fra venstre: Jarle Vangstad, Aud Eidal Berg, Marit Sagen, Roy Henrik Eriksen, Jonny Dahlmo og Harald Hilsen (Maria Tripodianos var ikke tilstede da bildet ble tatt)