STYRET I MUSEUMSANSATTES FORENING LYSER FRED OVER JONNY DAHLMO SITT MINNE

Styret i MAF har mottatt det triste budskap om at Jonny Dahlmo har gått bort. Jonny var nyvalgt vararepresentant til styret i MAF. Han var tilstede på styremøte i MAF den 29. og 30. juni i år. Der fikk vi andre styremedlemmer møte engasjerte og trivelige Jonny. Jonny Dahlmo var ansatt som It-ansvarlig ved Helgeland … Continue reading "STYRET I MUSEUMSANSATTES FORENING LYSER FRED OVER JONNY DAHLMO SITT MINNE"

Read More