Oppdateringer fra styret

Søndag 9. – mandag 10. juni 2013 hadde styret i MAF møte på Quality Hotel Gardermoen.

På agendaen sto bl.a. konstituering av det nye styret, gjennomgang av økonomi, samt planlegging av nytt kurs til høsten, ny regionkontaktsamling, årsmøte for 2014 og rekrutteringsstrategier. Det er bestemt å arrangere en ny regionkontakt/tillitsvalgtsamling i løpet av september, mer informasjon om dette kommer snart.

Det ble også gjennomgang av søkerne til MAFs utdanningsstipend. To medlemmer hadde søkt, og det ble vedtatt at søker Somphong Phoosri får innvilget kr. 10.000 i utdanningsstipend. Vi gratulerer!

Siden styret nå har fått et nytt medlem, Maria Tripodianos fra KODE Kunstmuseene i Bergen, tok vi også et nytt bilde.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

bilde

Vennlig hilsen styret i MAF