Oppdateringer fra styret pr februar 2013

Medlemslister
De siste ukene har styret gjennomgått medlemslistene veldig nøye, slik at listene kun inneholder de medlemmene vi får kontingentinnbetaling fra. De som ikke har betalt inn kontingent i år har blitt strøket fra listene.

2013-oblater for våre registrerte medlemmer er nå sendt ut til de tillitsvalgte.

Styremøte 1.-3. mars på Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Styret har møtt deltakerne fra vindusrestaureringskurset og planlegger årets landsmøte.

Landsmøte 2013
Avholdes mandag 15. april 2013 på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Det vil kun være landsmøte og ikke kurs.