Oppdateringer fra styret pr februar 2013

Medlemslister De siste ukene har styret gjennomgått medlemslistene veldig nøye, slik at listene kun inneholder de medlemmene vi får kontingentinnbetaling fra. De som ikke har betalt inn kontingent i år har blitt strøket fra listene. 2013-oblater for våre registrerte medlemmer er nå sendt ut til de tillitsvalgte. Styremøte 1.-3. mars på Stiklestad Nasjonale Kultursenter Styret har møtt … Continue reading "Oppdateringer fra styret pr februar 2013"

Read More