STAFOs representantskap og MAF-styremøte i november 2012

Hele MAF-styret deltar for første gang samlet på STAFOs representantskap på Gardermoen.

Styret holdt eget styremøte søndag 11.november på samme sted.
Saker for møtet var bl.a. økonomi og medlemsutvikling, regionsarbeid og forslag til flere regionskontakter og kommende kurs.

Informasjon vil bli sendt ut i ulike kanaler etter hvert som detaljer faller på plass.