Seniorpolitikk – egen hjemmeside

Supersenior:
– Jo mer du gir, jo mer får du igjen
Toralv Maurstad er fortsatt verdsatt og ettertraktet på scenen. Om ikke det er nok, er han også bokaktuell i høst.
– Det gjelder å bruke talentet sitt, sier den 85 år unge skuespilleren.

Tekst: Gerd Vidje


Senior   Smart:
– Ny stasjon i livet. Fra nystartet virksomhet i stasjonsbygningen på Ljan i Oslo har Rolf Løhren (71) utsikt over Oslo-fjorden. Her svarer han på spørsmål om lover og regler som gjelder eiendomsdrift, for eksempel om rehabilitering eller reklamasjoner.

Følg lenken under og les mer om seniorpolitikk!

http://seniorpolitikk.no/

Eksempel på tema:

RealkompetanseFærre ledige   50+, men…Selv om det var registrert 1.193 færre helt ledige personer som er 50 år og over hos NAV ved utgangen av august i år enn i fjor, er det fortsatt 11.556 helt ledige personer.
– Årsaken til at den enkelte er ledig, registreres ikke, men vi vet at bedrifter er i omstilling og arbeidsplasser legges ned, sier kontorsjef Hildegunn Førsund i Arbeids- og velferdsdirektoratet.