Styremøte 7.-8.9. 2012

Fredag 7. – lørdag 8. september 2012 hadde styret møter på Hallingdal museum, Nesbyen og på Flå.

På agendaen sto bl.a. nye kurs, landsmøte 2013, regionsarbeid.

Det ble også tid til et koselig møte med MAF-medlemmer på museet!
Vi takker for gode kaker og trivelig lag 🙂