Lønnsoppgjør 2012

Protokoll fra lønnsoppgjør 2012 – Virke HUK. protokoll tariff 2012 HUK Virke (2)

Lokale lønnsforhandlinger:

  • HUK-området – Høyskoler, museer og andre kulturinstitusjoner, virksomheter §26:Det er avsatt en pott til lokale forhandlinger på 1,1% per 1. september 2012. I tillegg til dette kommer 0,27% som ble fremforhandlet ved de sentrale forhandlingene i 2011, men som skulle forhandles lokalt først i 2012. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober, med ankefrist 1. desember 2012.For medlemmer som følger museumsoverenskomstens lønnsalternativ B er den avsatte potten til lokale forhandlinger på 1,7 pr dato, med virkning fra 1. august 2012.
  • Ta kontakt med din tillitsvalgt i forbindelse med krav i lokale forhandlinger.