Styremøte 10.-11. juni 2012

Styret avholdt styremøte og møte med regionkontaktene på Gardermoen 10. og 11. juni 2012

På styremøte ble bl.a. disse sakene behandlet:
– økonomi og kontingentinnbetalinger
– møte med regionkontakter
– medlemssaker og registrering av henvendelser
– planlegging av håndverkskurs til høsten (restaurering av dører og vinduer)
– gjennomgang av arkivrutiner (Opplandsarkivet på Maihaugen)
– hjemmeside, oppdatering av liste over museer med medlemmer
– Søknadsfrist utdanningsstipend er 1. mai 2013

Deltakende regionkontakter på møtet 11. juni: (5 av 9)
Lene Danielsen, Charlotte Staaland, Marit Reiersen, Nils Magne Håkegård og Thor-Olav Holte