Styremøte på Gardermoen 13.-14. april 2012

Styret i MAF deltok torsdag og fredag 12.-13. april på grunnkurs med STAFO på Lørenskog, sammen med flere andre MAF-tillitsvalgte. Deretter ble det avholdt styremøte 13.-14. april på Gardermoen.
Styret behandlet bl.a. disse sakene:
– Stipendsøknader og -tildelinger
– Oppsummering av landsmøtet 2012
– Planlegging av samling for regionkontaktene
– Planlegging av kurs
– Presentasjon av våre medlemmers museer på hjemmesiden -«Museumspresentasjonsstafett»
– Styremøteplan
– Neste landsmøte på Gardermoen i begynnelsen av april 2013