MAFs utdanningsfond

VEDTEKTER

1.
Fondet er stiftet i 1998 ved en avsetning stor kr. 200.000- tohundretusen- til et grunnfond. Disse midlene er urørlige inntil Landsmøtet gjør annet vedtak. Renter blir tillagt fondet. Museumsansattes forenings styre er fondets styre.

2.
Fondets avkastning kan etter søknad gis som økonomisk støtte -stipend- til relevant utdanning, videreutdanning, kurs etc. for MAF-medlemmer.

3.
Styret avsetter hvert år i forbindelse med det årlige budsjettet et beløp til stipend. Det kan utpekes satsningsområder som det er særlig ønskelig å tilgodese ved stipendtildelingen. Det kan utdeles et eller flere stipend.
– Søknadsfristen er 1. mai

4.
Det vil bli lagt vekt på vel begrunnet søknad. Styrets medlemmer har ikke anledning til å søke stipendet mens de sitter i styret.

5.
Medlemmer som blir tildelt stipend må ha påbegynt eller fullført utdanningen før stipendet utbetales. Medlemmer som blir tildelt stipend forplikter seg også til å dokumentere at utdanningen er fullført etter forutsetningen i søknaden. Skriftlig rapport sendes MAFs styre og blir publisert på MAFs webside.

(Sist endret november 2011)

Legg igjen en kommentar