Påsketilbud fra Gjensidige

Gjensidige informerer:
I 2016 feirer vi 200 års historie
 
Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaards gate 21, NO-0191 Oslo.
Telefon 03100. Besøk oss på
gjensidige.no eller på facebook.

Denne e-posten og eventuelle vedlegg kan inneholde konfidensiell informasjon, og er kun beregnet for rette mottaker. Hvis du mottar denne meldingen ved en feiltakelse, ber vi om at du holder innholdet konfidensielt, kontakter avsender og sletter meldingen.

Påsketilbud fra Gjensidige