Vervekampanje i MAF og STAFO

Er du museumsansatt og vil bli medlem hos oss?

Er du medlem i Museumsansattes Forening, og verver en kollega?

Styret i MAF ønsker seg flere medlemmer.
Fra venstre:
Marit, Roy, Harald, Ragnar og Olav Arne

Da kan du vinne gavekort hos MAF på kr. 2500,- kr og samtidig vinne 5000,- eller 2.000,- kr. hos STAFO. Husk at begge steder kan du verve deg selv!

Du verver/melder deg inn her.

Du kan lese mer om STAFO sin vervekampanje her.

Hvorfor organisere seg i en fagforening?

Har du forsikret jobben din?
Som organisert i MAF har du en fagforening i ryggen som kan hjelpe deg med forhandlinger av lønns- og arbeidsvilkår, som hjelper deg i konflikter, som gjennom dialog med ledelsen jobber for gode løsninger basert på medlemmenes tilbakemeldinger.
Det blir som en forsikring som ikke bare hjelper deg når noe går galt, men som jobber konstant for at det skal bli bedre.
Museumsansattes forening, MAF, er en arbeidstakerorganisasjon for alle ansatte ved museer eller tilsvarende institusjoner. Formålet vårt er å arbeide for medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.
Om pris er viktig for deg, kan vi nevne at MAF har en av de laveste kontingentene blant fagforeningene.

I tillegg til alt dette får du som MAF medlem deltakelse og stemmerett på vårt årlige landsmøte og en rekke medlemstilbud. Se mer om medlemstilbudene her.

MAF er en medlemsorganisasjon i STAFO, en politisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet hovedorganisasjonen YS, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Meld deg inn i Museumsansattes Forening

Landsmøtet MAF 2018

Den 16. mars avholdt MAF sitt landsmøte på Bygdø, 16 delegater var møtt frem.

Landsmøtedelegatene 2018

 

Mette Thomassen ble valgt til ordstyrer og banket gjennom vedtakene som landsmøtet bestemte.

 

 

 

 

Valg av styre, etter landsmøtete 2018 består styret av; fra venstre: Marit Sagen leder,                         Roy Henrik Eriksen styremedlem, Harald Hilsen nestleder,           Ragnar Selnes styremedlem og  Olav Arne Heimsbakk styremedlem.

 

 

Litt kos ble det også tid til

Pressemelding fra YS

– Enda en uthuling av arbeidsmiljøloven

– Når regjeringen nå endrer bestemmelsene om arbeidstid fører det til enda en svekkelse av arbeidsmiljøloven, sier YS-leder Jorunn Berland.

I dag la regjeringen frem sitt forslag for Stortinget om å endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Regjeringen vil at hver enkelt arbeidsgiver og arbeidstaker selv skal kunne avtale kveldsarbeid mellom klokken 21 og 23, så lenge dette skjer på den ansatte initiativ. Dagens arbeidsmiljølov gir partene anledning til å utvide arbeidstiden til etter klokken 21.

– Individuelle avtaler om kveldsarbeid kan føre til et press på den enkelte om å jobbe mer om kvelden. Vi mener det forslaget Regjeringen la frem i dag er enda en uthuling av arbeidsmiljøloven, sier Berland.
– Partene i arbeidslivet har best forutsetninger for å finne frem til arbeidstidsordninger, som både ivaretar behovene til den ansatte og arbeidsgiveren. Derfor er det helt unødvendig å legge opp til individuelle avtaler, sier YS-lederen.

 

Berland advarer også mot et stadig svakere skille mellom arbeid og fritid

– Arbeidsmiljøloven skal sørge for at vi har en arbeidstid som ikke går utover helsa, eller gir sosiale belastninger. Vi lever i en tid der skillet mellom arbeid og fritid viskes ut. Det blir mindre og mindre rom for å koble seg helt av jobben. Det tror jeg ikke er bra for helsa vår, advarer Berland.

Kontaktperson:

YS-leder Jorunn Berland, mobil: 92 44 48 89

 

 
Med vennlig hilsen
Liv Hilde Hansen
Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør
mobil 95 27 07 14 – sentralbord 21 01 36 00