Referat fra restaureringskurs januar-februar 2013

Referat fra kurset og samlingen ført i pennen av Trond Oddekalv, deltaker på kurset i vindusrestaurering på Stiklestad, Verdal, 27.1.-1.3.2013.

Restaurering av vindauger_kursreferat 2013