Museumssenteret i Hordaland søkjer: Vaktmeister

1 års vikariat frå 01.05.2018, men med mogelegheit for forlenging med inntil 1 år. Vikariatet er 60% av heil stilling, men med rom for å utvida stillinga i periodar og etter behov, særleg i sommarhalvåret.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å venda seg til: Fagleg leiar på Osterøy museum Solveig Jordal, tlf. 941 72 250 Direktør/avdelingsleiar Atle Ove Martinussen, tlf 903 68 990

Se også PDF fil: OM, vaktmeister